Steentijddag

De Steentijddag kondigt zich weer aan; de negenentwintigste editie alweer. Deze staat gepland voor zaterdag 2 februari 2019. Mede dankzij de vele reacties op onze Call for Papers is het weer gelukt om een gevarieerde dag samen te stellen met bijdragen over interessant onderzoek uit diverse perioden en met verschillende thema’s. Ook zijn er nog exemplaren van het jubileumboek 'Vuursteen verzameld' te koop. Het voorlopige programma vindt u hieronder. De samenvattingen van de lezingen zijn (binnenkort) hier te raadplegen.

De dag zal als vanouds worden gehouden in het Lipsiusgebouw van de Universiteit, Cleveringaplaats 1 te Leiden. De inschrijving vindt plaats van 10.30–11.00 uur in de centrale hal. De borrel na afloop is in het Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28.

We zullen de lunch gebruiken in het Lipsiusgebouw. Tijdens de lunch kunnen vondsten worden getoond en kunnen boeken en tijdschriften worden verkocht en gekocht. Net als voorgaande jaren kunt u ook posters ophangen (A0-formaat of kleiner).

De kosten voor deelname, inclusief lunch en borrel, bedragen 25 euro. U kunt zich hier aanmelden. Uw aanmelding dient uiterlijk op 25 januari 2019 binnen te zijn. Indien u na deze datum aangeeft niet te kunnen komen, kunnen wij de aanmelding helaas niet meer ongedaan maken. Er kan wel iemand anders in uw plaats komen. Indien u later of aan de zaal betaalt, is er voor u geen lunch beschikbaar! Wij verzoeken u om, als u aan de zaal betaalt, gepast te betalen.

N.B. op de Steentijddag kunt u ook een punt verdienen voor uw actorregistratie!

Voorlopig programma voor de 29e Steentijddag op zaterdag 2 februari 2019
 

10.30 – 11.00 Ontvangst, inschrijving, koffie en thee

11:00 – 11.30 Pir Hoebe, Wie het kleine niet eert… Kleine details van grote tradities (uit het laat-paleolithicum)

11.30 – 12.15 Dubbellezing "Een eigen huis" in het mesolithicum:

Inger Woltinge & Izabel Devriendt Soest-Staringlaan, meer dan maretakspitsen alleen

Marcel Niekus, Gijsbert Boekschoten, Roderick Geerts, Rob Houkes, Lykke Johansen, Laura Kooistra, Lucy Kubiak-Martens, Axel Müller, Hans Peeters, Dick Stapert, Annemieke Verbaas, Sophie Verneau & Femke Vermue, Oost West, thuis best: het onderzoek naar de laat-mesolithische hut van Kampen-Reevediep

12.15-12.45 Willem-Jan Hogestijn, Sisyphus en De Tweeling: Laat-Neolithische visweren in Almere

12.45 – 14:00 LUNCH
Tevens is het mogelijk publicaties te kopen en te verkopen en elkaar vondsten te tonen

14:00 – 14:30 Hans Huisman, Graan in de zomp: de eerste akkerbouwers van laag Nederland

14:30 – 15:00 Dimitri Teetaert, Eric Goemaere & Philippe Crombé, Swifterbant in de Scheldevallei. Resultaten van de technologische en petrografische analyses van het Swifterbant-aardewerk uit Doel-Deurganckdok

15.05 – 15.30 THEEPAUZE

15:30 – 16:00 Jan de Koning, Heiloo-Craenenbroeck. Een nederzetting zonder scherven uit het laat-neolithicum

16:00 – 16:30 Yannick Raczynski-Henk, In de voetsporen van Eugène Dubois (nou ja, een stukje dan). Nor Geghi 1 en waarom ‘middenpaleolithisch’ misschien een problematische term is

16.30 – 17.30 BORREL
Borrel in het Rijksmuseum van Oudheden

Bron: Archweb/Door: Stichting Steentijdarcheologie Luc Amkreutz

02-02-2019

Laatst bewerkt: 05-12-2018