Bouwhistorisch platform

Grenzen van de waardestelling

In de praktijk lopen bouwhistorici soms aan tegen de grenzen van mogelijkheden om erfgoed te waarderen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een project buitensporig groot is, dat keuzes gemaakt moeten worden over afstoting, of dat er grenzen worden opgelegd door hedendaagse technische en financiële eisen. De gebruikelijke kleurige plattegrond met waarderingen volstaat dan niet meer: moet het blauw wellicht veranderd worden in paars als het om restauratieve toevoegingen gaat? Mag van bouwhistorici verwacht worden dat zij bekend zijn met grotere kaders? Dat zij randvoorwaarden formuleren voor een architect? Of dat zij belevingswaarden meewegen ten behoeve van een groter publiek?

Vier recente voorbeelden maken deze dilemma’s uit de praktijk duidelijk en leiden mogelijk tot een herijking van de Richtlijnen voor bouwhistorisch onderzoek. Het betreft twee grote, infrastructurele complexen en twee andere casussen met een meer specifieke vraagstelling en problematiek. Daaruit volgen conclusies en stellingen, munitie voor een brede slotdiscussie aan het einde van de middag.

Tijdstip en locatie

13:00 tot 17:00, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5 in Amersfoort.

Aanmelden

U kunt de bijeenkomst gratis bijwonen, maar we ontvangen wel graag uw aanmelding via dit formulier.

Programma

13:00 Inloop met koffie en thee

13:30 Hoe kerkhistorie te wegen in de kerken van Duintjer?, door Willard van Reenen, Onderzoeksbureau voor Bouwhistorie Leerdam

14:00 Van de Stadsdroogdokken van Antwerpen tot het Pesthuiscomplex in Leiden. De rol van thema’s en belevingswaarden bij waardestellend onderzoek, door Agnes Hemmes (bouwhistoricus) en Rogier Groeneveld (architect), Bureau Monument en Cultuur, Amsterdam

14:45 Pauze

15:15 De lange lijnen van de bouwhistorie: Kunstwerken in de Afsluitdijk, door Ronald Stenvert, bouwhistoricus BBA Utrecht

16:00 Het Prinsenhof te Delft, wat verdient een afzonderlijke, paarse inkleuring?, door Saskia van Ginkel-Meester, architectuur- en bouwhistoricus BBA Utrecht

16:30 Slotdiscussie

17:00 Afsluiting en borrel in het bedrijfsrestaurant

Bron: www.cultureelerfgoed.nl

19-09-2018

Laatst bewerkt: 07-08-2018