Nieuwe perspectieven voor bodem, water en archeologie

SIKB-congres: De verbindende kracht van data

Het SIKB-congres op 20 september 2018 in 1931 Congrescentrum ’s-Hertogenbosch staat in het teken van de verbindende kracht van data. Bodemprofessionals werken steeds meer met digitale data. Onderzoeksgegevens worden niet langer meer analoog vastgelegd. Locaties worden nu met GPS bepaald, in plaats van met een papieren kaart. De bevindingen worden digitaal verwerkt en aangeboden.

Dat verhoogt de efficiency en de effectiviteit, voor bijvoorbeeld de archeoloog of de veldwerker, en ook voor de opdrachtgever en toezichthouder. Het werken met digitale data vereenvoudigt daarnaast de samenwerking tussen verschillende disciplines. Goede, uniform vastgelegde data krijgen enorme meerwaarde wanneer zij kunnen worden gedeeld. Dat leidt tot nieuwe mogelijkheden, bijvoorbeeld in kaartmateriaal, 3D-modellen, en syntheses in onderzoek. 

De verbindende kracht

Tijdens het plenaire eerste deel zal dagvoorzitter Jeroen Haan, bestuurder Hoogheemraadschap Rijnland en bestuurslid SIKB allereerst het woord geven aan Alexander Klöpping bekend als tech expert bij de Wereld Draait Door en daarna aan Arjan de Zeeuw, de kersverse directeur Kennis en Advies bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Hij gaat in op de vraag ‘Hoe digitaal erfgoed verbindt’. Vervolgens gaat Herbert Dekkers (Manager Omgevingsdienst IJmond) in op de kracht van beelden, en hoe daarmee mensen in beweging zijn te krijgen.

Na de pauze starten de deelsessies in 3 ronden waarin de eerste ronde met Bodemdata: de wereld aan je voeten!  in het teken staat van het thema. Wat betekent de verbindende kracht van data voor uw praktijk en welke mogelijkheden zijn er om ze goed en efficiënt te benutten? In de tweede ronde deelsessies komt u meer te weten over actuele ontwikkelingen rond SIKB richtlijnen en lopende projecten en sluiten we het inhoudelijke deel van het congres af met hands on demonstraties en nieuwe kennis uit de praktijk.

Sessies Archeologie

  1. De pakbon voorbij: de impact van digitaal werken in de archeologie
  2. Van aanbesteden tot opgraven: nieuwe handvatten voor goed opdrachtgeverschap in de archeologie
  3. Pots as Tools: gebruikssporen op aardewerk vertellen verhalen 

De borrel heeft dit jaar een bijzonder accent, want is tevens de afscheidsreceptie van Walter de Koning, de huidige directeur van SIKB.

Voor aanmelden ga naar deze site.

 

Bron: Archweb/Door: SIKB

20-09-2018

Laatst bewerkt: 25-06-2018