Archeologieplatform

Wat is de rol van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in de archeologie in 2030?

Na de succesvolle platformbijeenkomst over de toekomstverkenning van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, heeft binnen de dienst een kritische herijking van de strategie binnen het archeologische domein plaatsgevonden. Daarbij is niet alleen gekeken naar de opbrengsten van de bijeenkomst van 18 januari maar ook naar het nieuwe kabinetsakkoord, de Cultuurbrief van de Minister van OCW en de bijna voltooide beleidsontwikkeling Erfgoed Telt! Graag willen we op 21 juni onze nieuwe strategie in conceptvorm aan het veld voorleggen.

Lokatie

10:00 - 13:00 | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, Amersfoort

Aanmelden

Deelname is gratis, maar u dient zich wel van te voren in te schrijven door een mail te sturen naar t.de.groot@cultureelerfgoed.nl 

Het verslag van de vorige bijeenkomst is hieronder te downloaden.

NB: dit platform stond eerst gepland op 17 mei.


 

21-06-2018

Laatst bewerkt: 09-05-2018