Het einde van de metaaltijden

6e Metaaltijdendag

De Metaaltijdendag biedt een platform aan iedereen met interesse voor de archeologie van de metaaltijden van Nederland. De ochtendsessie van de Metaaltijdendag bestaat uit lezingen over het thema: het einde van de metaaltijden/begin van de Romeinse tijd (100 BC – 100 AD). Onderwerpen die aan bod komen zijn oorlogvoering, cultusplaatsen en veranderend nederzettingspatroon. Na de lunch zijn er vrije lezingen.

Geïnteresseerden kunnen nog steeds een lezing voor het middagprogramma aanmelden via info@metaaltijden.nl.

Hier lees je ook meer over de Stichting Metaaltijdenonderzoek Nederland en de bundel die naar aanleiding van ons eerste lustrum zal verschijnen.

Door: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

05-10-2018

Laatst bewerkt: 07-05-2018