Symposium voor brandweer en cultureel erfgoed

Monument tegen brand beschermd

Op donderdag 12 april 2018 vindt het symposium voor brandweer en cultureel erfgoed plaats: ‘Monument tegen brand beschermd’. Ook dit jaar hebben we er voor kunnen zorgen dat u gratis kunt deelnemen aan deze interessante en zinvolle dag. Het symposium vindt plaats op het Instituut Fysieke Veiligheid, Kemperbergerweg 783 in Arnhem.

Programma

De focus ligt dit jaar op de brandveiligheid van monumentale panden. Het realiseren van brandveiligheid bij monumenten vraagt om een specifieke benadering. De algemene regels en voorschriften zijn niet altijd toepasbaar. Vaak is maatwerk nodig om te zorgen dat monumentale waarden niet in het geding komen. Goed overleg tussen de diverse belanghebbende partijen geeft ruimte voor alternatieve maatregelen. Tijdens het symposium presenteren sprekers van gemeenten én van de brandweer een aantal praktijkvoorbeelden waarin gelijkwaardige en risicogerichte oplossingen aan de orde komen.

Op het programma staat verder een spreker vanuit de brandweer die een visie geeft op brandpreventie en brandbestrijding in monumenten. Een bouwhistoricus geeft informatie over de geschiedenis van brandpreventie in historische gebouwen en een senior onderzoeker van het Instituut Fysieke Veiligheid vertelt over het onderzoek naar de maatschappelijke impact van branden met cultureel erfgoed.  

In de middag vinden vier deelsessies plaats waarbij theorie, regelgeving en casuïstiek, zowel op preventie als repressie gebied aan de orde komen.

Het volledige programma kunt u op de website bekijken.

Voor wie

Het symposium biedt praktische kennis en informatie voor brandweer, gemeenten, monumenteneigenaren en -beheerders. Het doel van de dag is betrokkenen bij de brandveiligheidszorg voor (rijks)monumenten bijeen te brengen, inzicht te geven in elkaars werkzaamheden en kennis te delen.

Aanmelden

Deelname aan het symposium is gratis. Wij verwachten ruime belangstelling, per organisatie kunnen zich daarom maximaal twee afgevaardigden aanmelden. U kunt aanmelden via Mijn.IFV. Heeft u geen IFV-account? Registratie voor een inlogcode kan in enkele stappen.

Meer informatie

Nadere informatie over de inhoud van de dag: r.van.leijen@cultureelerfgoed.nl of mobiel: 06 11364908. Voor praktische informatie benadert u IFV Kennisevents: kennisevents@ifv.nl of telefoon: 026 355 22 02.

Bron: netwerkgroep brandweer-erfgoed/door: Renate van Leijen

12-04-2018

Laatst bewerkt: 22-02-2018