Brandsymposium Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Op donderdag 12 april 2018 vindt het jaarlijkse symposium voor brandweer en cultureel erfgoed plaats in Arnhem. De focus ligt dit jaar op brandveiligheid van het gebouwde erfgoed.

Een belangrijk thema van de dag is het toepassen van gelijkwaardige en risicogerichte oplossingen voor de brandveiligheid in monumentale gebouwen. Dit zijn brandveiligheidsvoorziening die afwijken van een voorschrift uit het Bouwbesluit 2012, maar wel dezelfde veiligheid garanderen zonder daarbij de cultuurhistorische waarden van het monument aan te tasten. Op het programma staan diverse praktijkcasussen. De Brandweeracademie geeft een visie op preventie en brandbestrijding in monumenten en we kijken terug naar de geschiedenis van brandpreventie in historische gebouwen.

Het symposium biedt praktische kennis en informatie voor brandweer en erfgoedsector. Het doel van de dag is de betrokkenen bij brandveiligheidszorg voor (rijks-)monumenten bijeenk te brengen, inzicht te geven in elkaars werkzaamheden en kennis te delen.

Programma en aanmelden

Begin 2018 ontvangt u de definitieve uitnodiging met het volledige programma vanaf dat moement is de inschrijving geopend. Houd uw e-mail dus in de gaten zet donderdag 12 april 2018 alvast in uw agenda!

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed organiseert het symposium samen met het Instituut Fysieke Veiligheid/Brandweeracademie, Brandweer Nederland, Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, Veiligheidsregio Haaglanden, Veiligheidsregio Utrecht, Erfgoedinspectie en Koninklijke Bibliotheek.

 

Bron: Kennisevents [IFV]

12-04-2018

Laatst bewerkt: 14-12-2017