De toegankelijkheid van kastelen, steden en buitenplaatsen

Studiedag Open – gesloten

We nodigen u van harte uit voor de interdisciplinaire studiedag ‘Open – gesloten. De toegankelijkheid van kastelen, steden en buitenplaatsen’. De dag gaat over de grens tussen binnen en buiten, over toegankelijkheid en verdedigbaarheid in het verleden, wat daar nog van over is en hoe men daar vroeger mee omging. De studiedag vindt plaats op vrijdag 15 december bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in Amersfoort.

Archeologisch onderzoek blijkt een inspiratiebron voor herbeleving en reconstructie te zijn. Wat weten we werkelijk van middeleeuwse verdedigingswerken en in hoeverre lijken die op wat daaraan voorafging, bijvoorbeeld vergeleken met de Romeinse tijd of in de vorm van aardwerken en houten structuren. Wat komt er verder naar voren uit bouw- en architectuurhistorisch onderzoek als het gaat om de vorm, functie en betekenis van verdedigingswerken? Een belangrijk aspect van de studiedag is tevens de zorg voor de instandhouding van het erfgoed; hoe gaan alle partijen ermee om, is het object wel of niet toegankelijk voor publiek en wat zijn de gevolgen daarvan?

De organisatie van de studiedag is in handen van de RCE platforms Bouwhistorie en Kastelen & Buitenplaatsen, de Nederlandse Kastelen Stichting, de Stichting Bouwhistorie Nederland, en de Stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen. Tijdens de studiedag is er een kleine boekenmarkt van verschillende uitgevers.

Aanmelden en kosten

U kunt de bijeenkomst gratis bijwonen, maar we verzoeken u zich wel op te geven via dit aanmeldformulier of via de knop hieronder. Voor de lunch kunt u eventueel gebruik maken van ons bedrijfsrestaurant op eigen kosten.

Programma

9.30 Inloop met koffie

10.00 Opening met toelichting op het thema door: Dirk J. de Vries, dagvoorzitter, RCE

10.05 Romeinse stadspoorten, vorm en functie door Cornelis van Tilburg, GLTC/LUCAS Fac. Geesteswetenschappen, Universiteit Leiden

10.35 De bouw en diversiteit van middeleeuwse stadsmuren in Nederland door Hein Hundertmark, zelfstandig bouwhistoricus te Oss

11.05 Pauze

11.30 Verdedigingswerken in de spoorzone te Delft door Steven Jongma, stadsarcheoloog Delft

12.00 Sint Anthonispoort en aansluitende verdedigingswerken in Amsterdam door Ranjith Jayasena, archeoloog Monumenten & Archeologie gemeente Amsterdam

12.30 Een kasteel van een stadhuis: over het historisch belang van de voormalige grafelijke residenties in de Hollandse steden in de 17de eeuw door Koen Ottenheym, architectuurhistoricus Universiteit Utrecht

13.00 Lunchpauze

14.00 Tussen Functionaliteit en Symboliek. De poorthuizen van kastelen en buitenplaatsen door Ben Olde Meierink, bouwhistoricus BBA, NKS kenniscentrum kastelen en buitenplaatsen

14.30 De Groninger Punt, grenspost van een stadsstaat door Jim Klingers, zelfstandig bouwhistoricus en communicatiespecialist te Wijster

15.00 Theepauze

15.30 Wat men wil met ruïnes en kasteelterreinen door Jan van Doesburg, archeoloog RCE, en Taco Hermans, specialist kastelen RCE

16.00 Toegankelijkheid van kastelen en buitenplaatsen in de praktijk door Fred Vogelzang, wetenschappelijk medewerker NKS

16.30 Discussie en boekpresentatie van de Stichting Kastelenstudies Nederland

17.00 Afsluiting met aansluitend een borrel

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/Door: Dirk J. de Vries/Taco Hermans

15-12-2017

Laatst bewerkt: 30-10-2017