Programma bekend en inschrijven gestart

SIKB-jaarcongres

Kennis van bodem, water en archeologie speelt een belangrijke rol bij het opstellen en uitvoeren van integraal omgevingsbeleid. Een krachtige alliantie tussen professionals stimuleert en verbindt de visie- en planvorming op terreinen als ruimtelijke inrichting, water, milieu, infrastructuur en archeologie. De voorbereidingen voor de Omgevingswet geven het momentum om daarmee met nog meer energie aan de slag te gaan. 

Welke factoren bepalen een succesvolle samenwerking tussen deskundigen onderling? Wat is er nodig zodat professionals van overheden en het bedrijfsleven samen het omgevingsbeleid vormgeven, en daar de burgers bij weten te betrekken? Welke ervaringen zijn daarmee opgedaan? En wat maakt het mogelijk om bottom up aan de slag te gaan? De gemeente Ede laat zien hoe dat er in de praktijk uitziet wanneer over de grenzen van het eigen vakgebied wordt gekeken bij het maken van hun Omgevingsvisie. 

Bedrijven die van oudsher archeologische verwachtingskaarten maken zetten nu zelf alvast een belangrijke stap. Zij hebben de handen ineengeslagen en gaan in samenwerking met alle belanghebbende publieke en private partijen op zoek naar een goede standaard voor archeologische verwachtingskaarten die ook aansluit op het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO).

Op het SIKB-congres op 21 september 2017 in de Reehorst in Ede krijgt je een kijkje achter de schermen van deze en andere projecten waarin nieuwe allianties zijn of worden gevormd. Doe je nieuwe ideeën en inspiratie op om ook in jouw eigen praktijk bij te dragen aan het smeden van nieuwe samenwerkingsverbanden.

En uiteraard is er tijdens het congres ook de nodige praktische archeologische kennis te halen; zoals nieuwe kennis over antropogene lagen met micromorfologisch onderzoek. Kom je meer te weten over het onderzoeken van anorganisch vondstmateriaal en welke onderzoeksvragen daarmee beantwoord kunnen worden via het PvE en wordt getoond dat digitaal uitwisselen werkt met het Provinciaal Depot Beheer Systeem.

Via deze link kan je het programmaboekje downloaden en je aanmelden.

 

21-09-2017

Laatst bewerkt: 18-07-2017