Omgang met monumenten

Cursus Restauratietechniek

Hoeveel monumenten ondergaan nog puur en enkel een restauratie. Veel vaker zal het gebeuren dat er gewijzigde eisen aan een monument worden gesteld door andere gebruikers of door een nieuwe functie. Dit vraagt om aanpassingen en verbouwingen, waarbij dan tevens aandacht wordt besteed aan de technische staat van de gebouwonderdelen. Dat hierbij niet moet worden uitgegaan van de nieuwbouwstandaard lijkt evident, maar toch wordt er te vaak naar het monument gekeken alsof het een nieuwbouw betreft en gaan op die manier onnodig monumentale onderdelen voorgoed verloren.

Introductie

Bij beschermde gemeentelijke of rijksmonumenten hebben alle betrokkenen de taak te zorgen dat veranderingen aan het monument passen binnen zijn cultuurhistorische en stedenbouwkundige context. Een succesvol ontwerp – succesvol vanuit een oogpunt van monumentenzorg én architectonische kwaliteit – is een ontwerp dat hoogwaardig is, de historische betekenis en ontwikkelingsgeschiedenis van het gebouw leesbaar laat en bestendigt én een duurzame instandhouding van het gebouw garandeert. De belangrijkste regel is “behoud gaat voor vernieuwen”. Om dit te begrijpen moeten we een stukje van de geschiedenis van de monumentenzorg behandelen. Ook wordt aandacht besteed aan het belang van archeologie in het voorbereidingsproces.

Tot slot wordt in korte lijnen het vergunning aspect behandeld. De gemeente speelt daarbij een belangrijke rol: van de eerste ideeën tot de vergunning en plaatsing. De gemeente kan aangeven wat er cultuurhistorisch waardevol is aan een monument of beschermd gezicht en ook schetst zij wat het gemeentelijke erfgoedbeleid toestaat.

Data en kosten

Op de introductiedag op 30 augustus 2017, die door alle cursisten moet worden bijgewoond zullen restauratietheorie en restauratiefilosofie, als uitgangspunten voor restauraties en verbouwingen worden behandeld. Daarnaast wordt er bij de introductie ingegaan op archeologie als belangrijk onderdeel van de planvoorbereiding, worden wet- en regelgeving kort aangestipt (hiervoor biedt SAM een aparte cursus aan i.s.m. met de erfgoedacademie) en zal besproken worden wat wel kan en wat nu juist niet kan bij behandeling van monumenten.
Na de introductie hebben de cursisten de keuze uit ten minste drie van de volgende onderwerpen. Per onderwerp dienen minimaal 10 deelnemers zich aan te melden en kunnen maximaal 16 deelnemers ingeschreven worden.

06-09-2017, hout
13-09-2017, metsel- en voegwerk
20-09-2017, daken
27-09-2017, IJzer en staal
04-10-2017, natuursteen
11-10-2017, interieurs
25-10-2017, bouwhistorisch onderzoek
01-11-2017, veiligheid en duurzaamheid
08-11-2017, herbestemming

Opzet en kosten

De eerste cursusdag (inleiding) dient door alle cursisten bijgewoond te worden en verder is er keuze uit negen dagen, waarvan er in het basistarief nog drie dagen gevolgd kunnen worden. Bij uitzondering is er mogelijkheid om minder dagen te kiezen. (bijvoorbeeld voor mensen die al eerder de cursus gevolg hebben en nu een onderwerp zien, dat hen ook nog interesseert. Er is mogelijkheid om dit naar behoefte aan te vullen met meer dagen.

Kosten basis van vier dagen € 800,- ex. BTW
Per dag extra boven basis € 160,- ex. BTW
Losse dagen zonder basis € 250,- ex. BTW (€ 160,- ex. BTW voor mensen die al eerder de basis hebben gedaan.)

Inschrijven

De volgende cursus start op 30 augustus 2017; inschrijven tot 28 juli 2017
Voor de basis schrijft u zich in voor de introductiedag en ten minste drie andere dagen. Inschrijven kunt u hier.

Meer informatie

www.profip.nl

Bron: www.profip.nl/Door: Ronald Pellemans

30-08-2017

Laatst bewerkt: 27-06-2017