Informatiebijeenkomst Steunpunt Archeologie & Monumentenzorg Limburg

Op donderdagochtend 1 juni 2017 organiseerde het Steunpunt Archeologie & Monumentenzorg Limburg haar halfjaarlijkse informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst vond voor het eerst plaats op de nieuwe lokatie van het Steunpunt in het Ondernemersplein in Roermond. Er was een afwisselend programma waar zowel de archeologie, agrarische leegstand en digitalisering erfgoed aan de orde zijn gekomen.

Archeologie is meer dan een handvol scherven

Aan de hand van de casus Rode Beek in Susteren wil Guus Gazenbeek (Sweco) inzichtelijk maken dat archeologie veel meer is dan één van de verplichte onderzoeken t.b.v. de omgevingsvergunning. Als de omgevingsvergunning wordt aangevraagd, dan liggen de plannen meestal al grotendeels vast, en is er weinig ruimte om rekening te houden met archeologie of cultuurhistorie. Het gevolg is dat de aanwezige cultuurhistorie gezien wordt als een risico dat opgelost moet worden, en niet als één van de uitgangspunten voor het nieuwe ontwerp. Alles staat of valt met een goed uitgevoerd archeologisch vooronderzoek, waarin wordt vastgelegd hoe het landschap waarin het plangebied ligt zich heeft ontwikkeld en welke plaats de mens daar door de tijd heen heeft ingenomen. Daarmee worden niet alleen de risico’s inzichtelijk gemaakt, maar vooral ook de kenmerken van dat landschap, die als uitgangspunten kunnen worden gebruikt bij de voorgenomen ontwikkeling. De casus van de Rode Beek in Susteren laat zien dat ‘zuivere’ archeologie – het handjevol scherven – maar een klein deel van dit geheel vormt. Veel belangrijker is hoe dit beekdal waarschijnlijk al in de middeleeuwen werd ingericht ten behoeve van het grootschalig produceren van vooral hooi, en welke sporen dit heeft achtergelaten.

Leger en leger: vrijkomende agrarische bebouwing op het platteland

Er komen steeds meer boerderijen leeg te staan. Ook (gedeelten van) rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. En dat gaat nog wel even door, zo voorspelt nieuw onderzoek. Jeroen Bootsma is adviseur landschap bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en houdt zich bezig met deze problematiek. Op dit moment staat er al zo'n elf miljoen vierkante meter aan agrarische bebouwing leeg. Dit heeft het kennisinstituut Wageningen Environmental Research onlangs onderzocht in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Naar verwachting zal dit toenemen tot bijna veertig miljoen in 2030. Hoe gaan we hiermee om? Wat is de invloed hiervan op de rijks- en gemeentelijke monumenten? Wat kunnen het Rijk, gemeenten waterschappen en particulieren doen?

Digitalisering Erfgoed Provincie Limburg

In dit blok van de Provincie Limburg zal er een duopresentatie worden gegeven door Karianne Schmitz-Winthagen en Anita Janssen. Aansluitend is er een discussie aan de hand van een werkvorm. Een pop-up werkatelier dus. U wordt bijgepraat door de Provincie Limburg en zult verbindingen zien met uw eigen werk en omgeving. Daarom vinden ze het belangrijk om u ruimte te geven en inbreng te laten leveren die meegenomen kan worden in de verdere aanpak.

Werkatelier Toekomst voor erfgoed!

De Provincie Limburg werkt hard aan de Toekomst voor erfgoed! In dit pop-up werkatelier hoort u over de doelen, hoe daar te komen en met wie ze daar aan werken. We verkennen met elkaar waar kansen zitten om gezamenlijke, dus ook gemeentelijke, doelen te realiseren. Er wordt daarbij ingegaan op het speelveld, het collectiebeheer en publieksbereik. Een stappenplan voor de digitaliseringsopgave wordt nu met het veld uitgewerkt. Een mooi moment om gemeentelijke inbreng te delen.

Update Cultuurhistorische Waardenkaart Limburg

De Cultuurhistorische Waardenkaart is een deelproject binnen het beleidskader Monumenten. En gaat over Toekomst voor erfgoed! Er wordt een toelichting gegeven op de Cultuurhistorische Waardenkaart Limburg en de rol van de gemeentelijke werkgroep. Waar staan we nu, waar willen we heen en hoe pakken we dat aan. Daarbij levert u input om het plan en de thema’s in een pilot verder te ontwikkelen. En dan uit te rollen over de hele provincie. 

Locatie

De bijeenkomst heeft plaatsgevonden in:

Lodewijk van der Grintenzaal
Ondernemersplein
Steegstraat 5
6040 AE ROERMOND

Kosten

Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Programma

9:00-9:25 Ontvangst

9:25-9:30 Welkomstwoord

9:30-9:50 "Archeologie is meer dan een handvol scherven: de casus van de Rode Beek in Susteren" door Guus Gazenbeek, Sweco

9:50-10:00 Vragen

10:00-10:20 "Leger en leger: vrijkomende agrarische bebouwing op het platteland" door Jeroen Bootsma, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

10:20-10:30 Vragen

10:30-11:00 Koffiepauze

11:00-11:15 "Werkatelier Toekomst voor erfgoed" door Karianne Schmitz-Winthagen, Provincie Limburg

11:15-11:30 "Update Cultuurhistorische Waardenkaart Limburg" door Anita Janssen, Provincie Limburg

11:30-12:00 Discussie

12:00-13:00 Netwerklunch

Inschrijving

De inschrijving voor deze bijeenkomst is gesloten.

Bron: Steunpunt Archeologie & Monumentenzorg Limburg/Door: Marion Zijlema

01-06-2017

Laatst bewerkt: 28-11-2017