Symposium ‘Kennis op de kaart!’

Kennis voor keuzes! Onder deze leus heeft het programma Kenniskaart Archeologie, met uw hulp, kennis op de kaart gezet. Kennis die bijdraagt aan een zo effectief en doelmatig mogelijke selectie van waardevolle archeologie. Het gaat om digitale kaarten, datasets, methodieken, handreikingen, best practices, webtoepassingen etc. die vooral voor gemeenten van belang kunnen zijn voor een goede afweging van de archeologische belangen in de ruimtelijke ordening. Het zijn tools op het gebied van de archeologische verwachtingen, verstoringen door onder andere de landbouw, archeologische erfgoedkaarten, methoden van prospectie, onderzoeksvragen, en het sluiten van de archeologische monumentenzorg cyclus door wetenschappelijke syntheses.

Graag nodigen we u uit op dinsdag 6 juni voor het symposium ‘Kennis op de kaart!’ om de gemaakte producten te bespreken maar vooral ook om vooruit te blikken en samen met u de behoefte aan kennisproducten die voor u van nut kunnen zijn in kaart te brengen. De founding president van de European Archaeology Council, Adrian Olivier, zal vanuit Europees perspectief zijn visie hierop geven.

Direkt aanmelden

Concept programma

10.00 Ontvangst

10:30 Welkom en ochtendsessie waar de gemaakte producten en het gebruik centraal staan

12.00 Lunch

13.00 Aanbieding van de bundel ‘Knowledge for informed choices. Tools for more effective and efficient selection of valuable archaeology in the Netherlands’ door Susan Lammers, directeur RCE

13.15 Reflectie vanuit Europees perspectief op kennisproducten ten behoeve van de archeologische monumentenzorg door Adrian Olivier, founding president of the van de European Archaeology Council.

14.00 Middagsessie om gezamenlijk de behoefte aan  kennisproducten en de toekomst in kaart te brengen

16.00 Borrel

Aanmelden

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Smallepad 5 | 3811 MG Amersfoort
Postbus 1600 | 3800 BP Amersfoort
033 – 421 7 421
info@cultureelerfgoed.nl
www.cultureelerfgoed.nl

06-06-2017

Laatst bewerkt: 03-05-2017