Het gebruik en belang van cijfers

Platform Agrarisch Erfgoed

Op vrijdagmiddag 12 mei vindt bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het Platform Agrarisch Erfgoed plaats. Deze bijeenkomst is van 13.30 tot 17.30 uur in Amersfoort. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Thema van de middag is ‘Het gebruik en belang van cijfers’. In december 2016 verscheen er een rapport van Wageningen Environmental Research (Alterra) met cijfers over vrijkomende agrarische bebouwing. Agrarisch Erfgoed Nederland is al enige tijd bezig met een inventarisatie van boerderijen. Cijfers genoeg, maar wat is het nut van het verzamelen van cijfers? Hoe kunnen we ze gebruiken, wie kan ze gebruiken en waarom zijn de cijfers belangrijk? U bent van harte uitgenodigd om mee te discussiëren over dit interessante onderwerp.  Van het publiek wordt een actieve rol gevraagd.

Programma

13.00 Inloop

13.30 Start programma

Boerderijen Inventarisatie en Monitoring – een update

Het inventariseren (het “tellen”) van boerderijen geeft inzicht in de omvang en de kwaliteit van de voorraad als boerderij te definiëren gebouwen. Het levert kennis over functie c.q. gebruik, ouderdom, staat van onderhoud en type. En omdat in het bestand in principe álle boerderijen worden opgenomen, ontstaat betrouwbaar instrumentarium voor onderzoek en beleid. De provincie Overijssel is proefgebied. 

Deze presentatie laat zien welke methode en definities worden gehanteerd, welke hobbels we tegenkomen en waar we staan.  

Door Gerard Hendrix , projectleider BIM

Leegstand op het platteland, is dat erg?

De cijfers liegen er niet om, de hoeveelheid m² vrijkomend agrarisch vastgoed is groter dan het aantal m²leegstaande kantoren. De RCE heeft recent een onderzoek laten uitvoeren naar de toekomstige leegstand van de vrijkomende agrarische bebouwing, maar ook wat dat voor de cultuurhistorisch waardevolle boerderijen betekent. Wat betekenen deze cijfers? En wat doet de RCE hier mee?

Door Jeroen Bootsma, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

15.00 Pauze

AEN: Agrarische Erflast Nederland

Zijn problemen met leegstaande agrarische bebouwing een fysiek vraagstuk van vierkante meters of een mentale kwestie van het leed bij afscheid van een economische (en sociale) sector?

Aan de hand van andere sectoren, laat hij voorbeelden zien waarvan al dan niet met pijn afscheid is genomen; soms zijn er geen sporen meer van. Daarnaast: er zit in die agrarische sector een aantal premissen die de discussies en de sentimenten nogal bepalen, maar waar je zo je vragen bij kunt stellen. Daarbij spelen getallen vanzelf een belangrijke rol. Hun functie is immers steeds om een stelling te illustreren / een belang te verduidelijken.

Door Dirk Baalman, architectuurhistoricus

16.30 Borrel

Tijd

13:30 tot 17:30

Locatie

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort

Aanmelden

De bijeenkomst is gratis bij te wonen, maar aanmelden is wel noodzakelijk. U kunt zich aanmelden via dit formulier.

 

Bron: www.cultureelerfgoed.nl/Door: Stichting Agrarisch Erfgoed Nederland en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

12-05-2017

Laatst bewerkt: 20-04-2017