Reuvensdagen

Het nationaal archeologie congres De Reuvensdagen is op 16 en 17 november 2017 te gast in Leiden.

Gastheren dit jaar zijn het Rijksmuseum van Oudheden, Erfgoed Leiden en omstreken, en de Faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden.

Deze drie organisaties vertegenwoordigen drie pijlers van de archeologie:

  • de wetenschap
  • de uitvoering
  • het publiek

Het belang van de drie pijlers willen we graag terug laten komen in de programmering van de Reuvensdagen.

Vanuit de programmacommissie 2017 is al een aantal mogelijke thema’s aangedragen:

  • het verschijnsel stad
  • de rol van citizen science
  • wat is nationale archeologie?
  • opgravingsmethodieken
  • de rol van Garbage archaeology
  • opgeleid tot archeoloog. En dan?

Oproep

Heb je een voorstel voor een sessie op de komende Reuvensdagen, al dan niet rond één van de voorgestelde thema’s?

Ga naar http://www.reuvensdagen.nl/programma_de_sessies.html en vul voor 15 april het formulier in.

Voor meer informatie kun je terecht op www.reuvensdagen.nl of bij Carla Jansen: carla@reuvensdagen.nl  06 – 553 050 88.

Bron: Archweb/Door: Carla Jansen

16-11-2017

Laatst bewerkt: 14-03-2017