Welkom bij het Steunpunt Archeologie & Monumentenzorg Limburg

Wij bieden ondersteuning aan gemeenten en een platform voor betrokken partijen op het gebied van archeologie, monumentenzorg en cultuurhistorie in Limburg.

Op deze website treft u actuele informatie met betrekking tot archeologie, monumentenzorg en cultuurhistorie in Nederland en specifiek in de provincie Limburg.

SAM Limburg is als Steunpunt ondergebracht in het Huis voor de Kunsten Limburg in Roermond en wordt gefinancierd door de Provincie Limburg.

Nieuws

18-11-2020

Aanvraag decentralisatie-uitkering Kerkenvisie mogelijk tot 15 februari 2021

Een gemeentelijke kerkenvisie draait om samenwerking en dialoog. Om tot een duurzame toekomst van een leegkomend…
Lees verder...
11-11-2020

Een ronde-tafel-gesprek over kwaliteitsborging in de archeologie

In deze aflevering zien we beelden van veldwerk bij een opgraving én een samenvatting van een ronde-tafel-gesprek…
Lees verder...
11-11-2020

Evaluatie Erfgoedwet voor het onderdeel archeologie

In 2020 worden de effecten van de archeologische onderdelen van de Erfgoedwet nader bezien. Op deze pagina vindt u…
Lees verder...
11-11-2020

Stichting Behoud Kerkelijke Monumenten verwerft aanzienlijke erfenis

De Stichting Behoud Kerkelijke Monumenten werd in 2011 opgericht, om eigenaren en beheerders van monumentale kerken in…
Lees verder...
06-11-2020

Ruimte voor immaterieel erfgoed

De Omgevingswet geeft gemeenten mogelijkheden om in hun omgevingsbeleid rekening te houden met immaterieel erfgoed - voor…
Lees verder...
Pagina 1 / 383

Agenda

26-11-2020

Buitenplaats van blijvende betekenis II

Het alternatieve symposium van het Platform Utrechtse Buitenplaatsen (PUB) is bekend. De vorm is dit jaar net even…
Lees verder...
02-12-2020

Webinar Cultureel erfgoed in de Omgevingswet: een wetgevingsupdate

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2022 in werking. Met dit webinar informeren we u graag over de stand van zaken rondom…
Lees verder...
02-12-2020

Kennisweken De Kerk van alle Kanten

Graag nodigen wij u uit om deze winter deel te nemen aan de online bijeenkomsten tijdens onze Kennisweken ‘De Kerk…
Lees verder...
03-12-2020

CAA Joint Chapter Meeting

CAA Netherlands/Flanders and CAA Germany are organizing the 2020 Joint Chapter Meeting online.
Lees verder...
03-12-2020

Webinar Omgevingswet en Erfgoed: praktische handvatten

In 2018 en 2019 organiseerden de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het Steunpunt Archeologie &…
Lees verder...